0906 990 378

(Tiếng Việt) Dung dịch hóa chất 3M Fluorinert FC-40

Mã sản phẩm: 3M FC-40

(Tiếng Việt)

  • Dung dịch hóa chất 3M Fluorinert FC-40 không màu, không mùi, không bắt cháy, không dẫn điện, có nhiệt độ ổn định, hóa chất ổn định
  • Ứng dụng như chất lỏng truyền nhiệt, đặc biệt trong công nghiệp kiểm tra điện tử, chất bán dẫn và sản xuất CVD và TFT
  • Vì phạm vi sôi hẹp nên thành phần của nó sẽ ít thay đổi theo thời gian, giúp giảm thiểu chất lỏng ở mức tối thiểu và đảm bảo cho công việc vận chuyển


Tags:

Thương hiệu:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.