0906 990 378

(Tiếng Việt) Dung dịch hóa chất 3M Fluorinert FC-3283

Mã sản phẩm: 3M FC-3283

(Tiếng Việt)

  • Dung dịch hóa chất 3M FC-3283 không màu, không mùi, không dẫn điện, có tính ổn định về nhiệt độ và hóa chất
  • Lý tưởng cho ứng dụng truyền nhiệt, đặc biệt trong ngành điện tử, bán dẫn và dùng kiểm tra ion…
  • Phạm vi sôi hẹp nên dung dịch được ổn định thành phần hóa học, giảm tối thiểu dung dịch trong quá trình vận chuyển


Tags:

Thương hiệu:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.